آخرین خبر/ سوشا مکانی با انتشار این عکس نوشت: آب، آب را غرق نمی‌کند
باد، باد را ویران نمی‌سازد
خاک، خاک را مدفون نمی‌کند
آتش، آتش را نمی‌سوزاند
امّا
آدمی، آدم را...
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی