آخرین خبر/ احسان علیخانی با انتشار این ویدئو نوشت: ممنون از محبت همتون. بریم با هم برای فصل دوم عصر جدیدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید