فیلم نیوز/ غزل شاکری و گلاره عباسی(مدیر سوینا) در نمایش «خاله قورباغه» حضور داشتند.
برای نخستین بار و با نمایش فیلم توضیح دار «خاله قورباغه»، سینما در دسترس کودکان نابینا قرار گرفت.
عکس: شهپر آرماتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی