آخرین خبر/ گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت: نیما کرمی عزیز و زینب زارع نازنین با فرزند گلشون در کنار کودکان نابینا به تماشای فیلم کودک نشستند. ممنونم رفقای جان 


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی