آخرین خبر/ محمدرضا عباسیان کارشناس فرهنگی در برنامه هفت: ما در سینمای ایران قهرمان نداریم. نه از قهرمانان دینی فیلمی هست و نه از قهرمانان ملی. در تولید محتوایی که ببیننده از دیدنش افتخار بکند ضعف داریم و انگشت این اتهام به سمت مدیران است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید