آخرین خبر/ امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت:همیشه یادمان باشد
که نگفته ها را میتوان گفت،
ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت.
چه سنگ را به کوزه بزنی،
چه کوزه را به سنگ،
شکست با کوزه است.
دلها خیلی زود از حرفها میشکنند. [خسرو شکیبایی]
#امیرمحمد_زند#بازیگر#کارگردان#حرف#دل
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید