آخرين خبر/ ريحانه پارسا با مهدي کوشکي بازيگر نقش مهران در سريال «دل» ازدواج کرد. به گزارش ستاره ها، مهدي کوشکي و ريحانه پارسا زوج بازيگر تازه سينما و تئاتر ايران هستند. اين دو بازيگر که چند ماه گذشته تئاتر «اولئانا» به کارگرداني مهدي کوشکي با يکديگر همکاري داشتند در نهايت امروز با انتشار عکسي دو نفره خبر از ازدواج خود دادند. مهدي کوشکي متولد 1360 است و پيش از اين يکبار ازدواج کرده است. ريحانه پارسا هم متولد 1377 است و سال 97 با سريال «پدر» مطرح شد اين دو بازيگر با انتشار اين عکس نوشتند: عهدمان در اين قرنطينگي!