ستاره ها/ داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) با انتشار این ویدیو نوشت: بعله فکر کردید ما تو خونه فقط بشکن می زنیم و استراحت میکنیم ، نخیر کار هم میکنیم... ننه نقلی هم که مثل ملکه ها نشسته داره « اُرد » میده | ولی خیلی کیف میده بخدا، حال میکنم اینجوری بهم دستور میده

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید