فارس/ کارگردان و بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون عنوان کرد: متأسفانه اين روزها براي خانواده هايي که بيشتر اعضايشان هنرمند هستند، شرايط سختي ايجاد شده چرا که معيشت آنها دچار آسيب است و دولت مي بايست به اين امر رسيدگي کند. سيروس همتي هنرمند بازيگر و کارگردان سينما، تئاتر و تلويزيون در واکنش به وضعيت نامناسب هنرمندان تئاتر در روزهاي اخير و تعطيلي کارهايشان به دليل شيوع کرونا عنوان کرد: تئاتر واقعا هنر مظلومي است و هيچگاه مسئولين به اين تئاتري ها درست نگاه نکرده اند. وي در ادامه افزود: هميشه بين حوزه هاي موسيقي و سينما و تجسمي، تئاتر اولويت آخر بوده است. هر چند که هيچ خطري هم هيچگاه براي کسي نداشتيم و هنرمندان مأخوذ به حيايي هستيم اما سينما گرچه خودم هم بخشي از فعاليتم سينايي است اما تا حقش را نگيرد کنار نمي رود، موسيقي و تجسمي هم همينطورند . همتي با اشاره به اينکه نظر مسئولان به تئاتر هميشه نگاه دست چندم بوده است، گفت: براي احراز شغل دانستن تئاتر کاري ندارد يک کدملي دولت از هنرمندان بخواهد راحت همه شناسايي مي شناسند هيچ کار دشواري هم نيست همه رزومه شان در مرکز هنرهاي نمايشي و خانه تئاتر موجود است. وي با اشاره به فقر و اينکه نبايد اجازه دهيم فقر در هيچ خانه اي وجود داشته باشد، گفت: من به شما قاطع مي گويم که ادامه اين وضعيت براي هنرمندان خيل خطرناک است. فکر ميکنم با اين وضع اوضاع بشدت نابسامان مي شود و بهرحال زندگي خيلي سخت مي شود و مسئولان وزارت هم بايد توجه کنند وگرنه کميت دولت بيش از اين لنگ مي شود.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد