آخرین خبر/ نحوه عجیب ورود فریبا نادری به دنیای بازیگری از زبان خودش در برنامه دورهمی