آخرین خبر/ نرگس سادات پناهی با انتشار این عکس نوشت: روزهایمان بی شک میتواند زیباتر باشند اگر تنها دغدغه زندگی‌مان مهربانی باشد ... جای دوری نمی‌رود ، یک روز همین نزدیکی‌ها ، لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت ، شاید خیلی زیباتر ... #سحررستگاری
 (خودنمایی تابستان در بهار)