آخرین خبر/ مریم وطن‌پور با انتشار این عکس نوشت: عزیزم میگه: زن ها هر قدر هم که کوچیک باشن
اما مادرن. پناه مردها هستن.
حتی دختر کوچولوها پناه باباهاشون هستن ...
آدمی را آدمیت لازم است