آخرین خبر/ بهرام رادان با انتشار این عکس نوشت: در کنار قهرمانان موتورسواری