آخرین خبر/ شهرام فرهادی با انتشار این عکس نوشت: روزهای کرونایی تمامی ندارد ...