آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: برنیس