آخرین خبر/ پوری بنایی با انتشار این عکس نوشت:
بعضى از آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد ، تا مبادا نسلشان منقرض شود...

آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی،
‏کی بود؟
کجا رفت؟
چرا بود و چرا نیست...
#‏شهریار
بیادتان هستیم استاد مفید

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar