آخرين خبر/ پوري بنايي با انتشار اين عکس نوشت:
بعضى از آدمها را بايد آنقدر تکثير کرد ، تا مبادا نسلشان منقرض شود...

آزرده دل از کوي تو رفتيم و نگفتي،
‏کي بود؟
کجا رفت؟

چرا بود و چرا نيست...
#‏شهريار
بيادتان هستيم استاد مفيد

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar