آخرين خبر/ معصومه کريمي با انتشار اين عکس نوشت: اگر آتش است يارت تو برو در او همي‌سوز"
به شب فراق سوزان تو چو شمع باش تا روز
تو مخالفت همي‌کش تو موافقت همي‌کن
چو لباس تو درانند تو لباس وصل مي‌دوز
به موافقت بيابد تن و جان سماع جاني
ز رباب و دف و سرنا و ز مطربان درآموز

به ميان بيست مطرب چو يکي زند مخالف
همه گم کننده ره را چو ستيزه شد قلاوز
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آيد
تو يکي نه‌اي هزاري تو چراغ خود برافروز
که يکي چراغ روشن ز هزار مرده بهتر
که به است يک قد خوش ز هزار قامت کوز"
#مولانا #جلال_الدين_الرومي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar