آخرين خبر/ ليندا کياني با انتشار اين عکس نوشت: آپارتمانهاي سر به فلک کشيده
قيمتهاي سر به فلک کشيده
آدمهاي سر به فلک‌ کشيده
سياهي هاي سر به فلک کشيده
آرزوهاي سر به فلک کشيده
دردهاي سر به فلک کشيده
سرخوردگيهاي سر به فلک کشيده....
در سرزمين قد کوتاهان
معيارهاي سنجش
هميشه بر مدار صفر سفر کرده‌اند...

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar