آخرين خبر/ شيوا خنياگر با انتشار اين عکس نوشت: کسي چه مي داند
شايديک نفر داستان من و تورانوشته باشدوروزهاييکه دوراز هم اشک و شک ميشويم ،در حال نوشتن سطرهاي خوش بعدي،به گريه هاي نا اگاه بخندد ....
کسي چه مي داندشايد ذهني خلاق و قلبي مهربان،داستان مارا به جاهاي خوب، به عشق برساند و همان جا چوب الفي بگذارد به رنگ خوشبختي....
کسي چه ميداند....
#کتاب
#شيواخنياگر

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar