آخرین خبر/ نسیم خوشنودی با انتشار این ویدئو نوشت:
یک سال پیش در چنین روزی...
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ ...
روز دفاعم ...
روزی که سوگند خوردم که شرف و وجدانم رو گواه بگیرم ...
حس عجیبی داشتم ...
بین خوشحالی از رسیدن به آرزوم ...
و ترس از مسیٔولیت ....
اما نمیدونستم به زودی بحرانی پیش میاد که باید از شرف و وجدانم استفاده کنم...
و بین حضور در صحنه و کنار کشیدن از صحنه و محافظت از خودم و خانوادم یکی و انتخاب کنم ...
درست یا غلط اولی و انتخاب کردم ...

فکرشو‌نمیکردم ...
روزایی که یه زمانی ارزوم‌ بودند ...
به چشم به هم زدنی خاطره بشن ...

توی این عکس داشتم سوگند نامم رو امضا میکردم ...
لحظه واقعا عجیب و توصیف نشدنیه
براتون ارزو میکنم که یه روزی ارزوهاتون خاطره بشن
امضای خدا پای تک تک ارزوهاتون 🌼

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar