آخرين خبر/  با انتشار اين عکس نوشت:

عيب رندان مکن اي زاهد پاکيزه سرشت
که گناه دگران بر تو ‌نخواهند نوشت
من اگر نيکم اگر بد تو برو خود را باش
هر کسي آن دِرود عاقبت کار که کِشت
نااميدم مکن اي سابقه ي لطف اَزل
تو پس پرده چه داني که که خوب است و که زِشت

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar