آخرين خبر/ ويدا جوان با انتشار اين عکس نوشت:

 تا در طلب گوهر کاني کاني
تا در هوس لقمهٔ ناني ناني
اين نکتهٔ رمز اگر بداني داني
هر چيز که در جستن آني آني

 سلطان ولد، اين انديشه را در معارف خود با چند تمثيل بيان کرده است. به اعتقاد او، در آدمي دو صفت زميني و آسماني هست، هر صفت که بر او غالب شود، او را بدان صفت خوانند. اگر از اصل پاکان باشد، در طلب پاکي خواهد رفت و اگر از خاکيان باشد، خاک را جويد. و طرفه آنکه، "صفت هر کس" را در ترازوي "خواسته‌اش" سنجند.
*اين يک زهرخند است ...

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar