آخرین خبر/ علیرضا عسکریان با انتشار این عکس نوشت: اگر بتوانم یک بار دیگر زندگى کنم
سعى مى کنم بیشتر اشتباه کنم
تلاش نمى کنم بى نقص باشم
در واقع، چیزهاى کوچک را بیشتر جدى مى گیرم
بیشتر ریسک مى کنم
بیشتر به سفر مى روم
غروب هاى بیشترى را تماشا مى کنم
از کوه هاى بیشترى صعود مى کنم
در رودخانه هاى بیشترى شنا خواهم کرد
جاهایى را خواهم دید که هرگز در آن ها نبوده ام
حتما بیشتر بستنى مى خورم
اگر نمى دانى که چه چیزى زندگى را مى سازد
این لحظات را از دست نده...
خورخه لوئیس بورخس

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar