آخرين خبر/ عليرضا عسکريان با انتشار اين عکس نوشت: اگر بتوانم يک بار ديگر زندگى کنم
سعى مى کنم بيشتر اشتباه کنم
تلاش نمى کنم بى نقص باشم
در واقع، چيزهاى کوچک را بيشتر جدى مى گيرم
بيشتر ريسک مى کنم
بيشتر به سفر مى روم
غروب هاى بيشترى را تماشا مى کنم
از کوه هاى بيشترى صعود مى کنم
در رودخانه هاى بيشترى شنا خواهم کرد
جاهايى را خواهم ديد که هرگز در آن ها نبوده ام
حتما بيشتر بستنى مى خورم
اگر نمى دانى که چه چيزى زندگى را مى سازد
اين لحظات را از دست نده...
خورخه لوئيس بورخس

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar