آخرين خبر/ هليا امامي با انتشار اين عکس نوشت: خودم جانم! من به تو يک زندگي پر از عشق و لذت و زيبايي بدهکارم و دارم نهايت تلاشم را مي کنم تا تو را به همان چيزهايي که هميشه دوست داشتي، نزديک تر کنم. دارم تلاش مي کنم فرداي تو از امروزت بهتر باشد و بعد از اين، دلايل بيشتري براي لبخند داشته باشي.
خودم جانم نگران نباش، اين روزها «مسير» ماست، ما هنوز به «مقصد» نرسيده ايم، ما هنوز در راهيم و راه هاي نرفته ي زيادي پيش رو داريم. هنوز مانده تا روزهاي خوبمان، هنوز مانده تا رهايي، هنوز مانده تا پا را روي پا انداختن و درنهايت شعف، به دستاوردها نگريستن.
قول مي دهم برايت همان خانه ي سبز و روشن و رنگ اندودي که دوست داشتي، در يک گوشه ي دنج، وسط يک باغ، دور از آدم ها... بسازم، جايي که بهار از ديوارهايش بريزد و خورشيد از سقف و پنجره هايش چکه کند. جايي که هيچ اندوهي راه خيابانش را بلد نباشد، جايي که آرام باشي. قول مي دهم تا آن زمان دلخوشي هاي بيشتري به دست آورده باشي و بشود با خيالي آسوده و يک دل سير، زندگي کني. قول مي دهم کتاب هاي بيشتري بخوانم و آگاهي ات را بيشتر کنم، قول مي دهم بيشتر مراقبت باشم، بيشتر دوستت داشته باشم و به توانمندي ها و ويژگي هاي منحصر به فردي که داري، تکيه کنم.
قول مي دهم به کسي جز خودت وابسته نباشم و با کسي جز خودت از سختي هاي راه، نگويم. قول مي دهم فاصله بگيرم از تمام چيزها و آدم هايي که غمگينت مي کنند و نزديک تر شوم به هرچيز و هرکسي که به تو انگيزه و آرامش مي بخشد.
خودم جانم! نگران آينده نباش، روي سخت کوشي من حساب کن، من از پس همه چيز بر خواهم آمد.
تو فردا را همانگونه تصور کن که دوست داري، من تلاش مي کنم و مي سازمش،
قول مي دهم... 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar