آخرین خبر/ محمد نادری با انتشار این عکس نوشت: عکس تزئینی است. 
این جمله را اول بار وقتی نوجوان بودم و تازه داشتم کم کَمَک روزنامه خوان می شدم در یکی از صفحات روزنامه همشهری دیدم. کارکردش مال وقتی بود که عکسی که دقیقا مربوط به موضوعِ مقاله یا گزارش باشد، پیدا نشده و یا بنا به ملاحظاتی عکس دیگری را جای آن چاپ کرده باشند. گویی فقط قرار است نیاز زیبایی شناسانه صفحه بند روزنامه تامین شود.
زندگی واقعی هم همینطور است. خیلی آدمها هستند که تزیینی اند. انگار ارتباطی با محتوای ما ندارند. تنها هستند تا ویترین مان را کامل کنند. مثل لباسی می مانند که زیباست ولی گرمت نمی کند.‌ این البته خود امری است که دو سویه دارد، ما هم خودمان گاه تنها به عنصر تزیینی شخص دیگری تقلیل پیدا می کنیم

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar