آخرین خبر/ شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: من هم می‌توانستم
مثل تمام زنان
آینه‌بازی کنم
می‌توانستم قهوه‌ام را در گرمای تخت‌خوابم
جرعه‌جرعه بنوشم
و وراجی‌هایم را از پشت تلفن پی بگیرم
بی آنکه از روزها و ساعت‌ها
خبری داشته باشم می توانستم آرایش کنم
سرمه بکشم دل‌ربایی کنم
و زیر آفتاب برنزه شوم
و روی امواج مثل پری دریایی برقصم
می‌توانستم خود را به شکل فیروزه و یاقوت درآورم
و مثل ملکه‌ها بخرامم
می‌توانستم کاری نکنم
چیزی نخوانم و ننویسم
و تنها با نورها و لباس‌ها و سفرها سرگرم باشم
می‌توانستم شورش نکنم
خشمگین نشوم
با فاجعه ها مخالفت نکنم
و در برابر رنج‌ها فریاد نزنم
می‌توانستن اشک را ببلعم
سرکوب شدن را ببلعم
و مثل همه‌ی زندانی‌ها با زندان کنار بیایم
من می‌توانستم
سوالات تاریخ را نشنیده بگیرم
و از عذاب وجدان فرار کنم
من می‌توانستم
آه همه‌ی غمگینان را
فریاد همه‌ی سرکوب‌شدگان را
و انقلاب هزاران مرده را ندیده بگیرم
اما من به همه‌ی این قوانین زنانه خیانت کردم
و راه کلمات را برگزیدم.
سعاد الصباح . شاعر عرب
امروز ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است.
با امید به جهانی بی خشونت علیه مردمان ، جهانی سراسر صلح و آرامش برای زنان و مردان.
#روز_جهانی_خشونت_علیه_زنان
عکس از حسین سپهوند. در تاریخی که درست به خاطرم نیست. چند سال پیش از 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar