آخرین خبر/  نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت:
دیگو
تو بزرگ بودی
بزرگترین
سیستم و آدمهای کوتوله، تحمل دیدن بزرگی تورا نداشتند.
پروژه حذف و مرگ تدریجی تو
وقتی شروع شد که دو گل قرن را به انگلیس زدی
یکی با دریبل همه، یکی با دست خدا، پشت ان گل‌ها انتقام بود
نباید انگلیس را حذف می‌کردی
نباید از چه‌گوارا و فیدل حرف می‌زدی
و عشق خود به آنهارا روی تن خود تتو میکردی
سیاسیون تحمل دیدنش را نداشتند
نباید ناپولی را قهرمان کالچو و اروپا می‌کردی
آن تیم درب‌و‌داغان را
غول‌های اروپا تحمل دیدنش را نداشتند
نباید فیفا را حساب می‌کردی ریٔیس خشمگین می‌شد
نباید در سن‌پایٔولو خدا می‌شدی
نباید در جام جهانی ۹۰ در ایتالیا در ورزشگاه سن‌پایٔولو جایی که خدا شده بودی ایتالیارا حذف می‌کردی
نباید
نباید، نباید...
می‌دانی چرا تورا دوست دارم ؟ به خاطر همه نبایدهایی که باید کردی.
تورا ذره ذره کشتند
چون تو فراتر از همه آن‌ها بودی.
مشق زندگی من
اسطوره من
دیگو
آرام بخواب.
دوستت دارم.
نوید محمدزاده

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar