میزان/ طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۳۹ شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف سیما برای روز جمعه ۳بهمن اعلام شد.

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
آرایه‌ها در php- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
طراحی و ساخت مبلمان مسکونی - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰
استاندارد نقشه کشی معماری - رشته نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۱- شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و زندگی
با محوریت پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و زندگی
با محوریت پایه پنجم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی وزندگی
با محوریت پایه ششم
ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
تفکر و پژوهش پایه ششم
ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰
بسته تحولی مدرسه خوانا
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی
ویژه ناشنوایان
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
بازی و ریاضی مقدماتی
ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر - سفالگری پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر - خوشنویسی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر - هنر‌های زیر لاکی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:
اموزش معلمان - سنجش در ادبیات

متوسطه دوم:
 ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰
زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته‌ها

شبکه ۴:
ساعت ۷:۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
ساعت ۸ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی ۲پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۰:۱۵ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۰:۴۵ درس نگارش ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۱:۴۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۲:۱۵ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات
ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی


شبکه قرآن و معارف سیما:

ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۱۵:۰۰
اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar