آخرين خبر/ تينا پاکروان با انتشار اين عکس نوشت:

علي آقا رفيق بامرام چهل روز از رفتنت گذشت و من همچنان باور نکردم.
مگر مي شود کسي آن چنان زنده اين چنين بي هوا برود. خدا به داد دل مادرت برسد . پسر زود بود خيلي زود. حيف از آن همه انسانيت که به زير خاک رفت. مگر مي شود چهلم تو با سال علي معلم يکي باشد. دو مرد بي اندازه عاشق زندگي که به آخرين چيزي که وقتي نگاهشان مي کردي در‌ذهنت مي آمد مرگ بود، در چشم بر هم زدني رفتند. تمام. 
اعتراف مي کنم بعد از مرگ علي معلم عزيز نگاهم به زندگي تغيير کرد و بعد از مرگ تو علي انصاريان نازنين جهان بيني ام عوض شد.
زندگي محل گذار است . بايد خوب بود. خوب زيست. خوبي کرد و دم را غنيمت دانست. شايد اين بادي که از کنارمان مي گذرد حامل ويروسي باشد که چون بيد ما را با خود ببرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar