همشهري/ فيلم‌هاي سينمايي امروز تلويزيون به شرح زير پخش مي شود
«شيشه پاک کن»، ساعت ۱۰ از شبکه سه
«آستريکس»، ساعت ۱۱ از شبکه پنج
«به سوي ستارگان»، ساعت ۱۱ از شبکه نمايش
«مجنون بي ليلي»، ساعت ۱۳ از شبکه نمايش
«شهر راز»، ساعت ۱۴ از شبکـه کودک
«مينوس»، ساعت ۱۵ از شبکه نمايش
«اردوگاه روزانه پدر»، ساعت ۱۷ از شبکه نمايش
«برادران باد»، ساعت ۱۷ از شبکه اميد
«سولاريس»، ساعت ۱۹ از شبکه نمايش
«شطرنج باز»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«مزرعه پدري»، ساعت ۲۱ از شبکه نمايش
«عمر مختار»، ساعت ۲۳ از شبکه نمايش
«تو مي ماني»، ساعت ۲۴ از شبکه شما

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar