آخرين خبر/ روزبه حصاري با انتشار اين عکس نوشت: آسمان خداوند همه جاي دنيا يک رنگ است.

سخاوتمند،زاينده،نيک بارنده،سترگ و بخشنده و روزي دهنده

دست‌هاي بنده رو به آسمان است که طلب کند
که سبز شود
که برويد
و بروياند
دست پدري که رزاق خانه است
سبز باد
که سفره را مي گستراند
خانه اي را آباد مي کند
و فرزندي را بالنده

الهي
دستهاي پدران اين سرزمين پاک از پينه باد
دلهامان بي باک از کينه باد.

آب و آباداني،رفاه و آسايش
حق همه پدران و فرزندان اين ديار است
فکري کنيد 🍀

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar