صبا/ ليست فيلم‌هاي سينمايي امروز تلويزيون را ببينيد.

🔹️«زندگي يک حشره» ساعت ۹ از شبکه پنج
🔹️ «روزگاري ايران» ساعت ۱۰ از شبکه سه
🔹️«ببخشيد در خدمت نبوديم» ساعت ۱۰ از شبکه افق
🔹️«ناپديد شده» ساعت ۱۱ از شبکه نمايش
🔹️«يتيم‌خانه ايران» ساعت ۱۳ از شبکه نمايش
🔹️«مهلت تمام» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج
🔹️«کوک نغمه گمشده» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما
🔹️«سفري به سرزمين خون» ساعت ۱۴ از شبکه کودک
🔹️«کدنويس» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
🔹️«خون و پول» ساعت ۱۵ از شبکه نمايش
🔹️«امير کبير» ساعت ۱۶ از شبکه يک
🔹️«تغيير چهره» ساعت ۱۷ از شبکه نمايش
🔹️«تفکر انتقادي» ساعت ۱۸ از شبکه اميد
🔹️«پل ۲۱» ساعت ۱۹ از شبکه سه
🔹️«من هنوز آليس هستم» ساعت ۱۹ از شبکه نمايش
🔹️«استالينگراد» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
🔹️«آموزش بد» ساعت ۲۱ از شبکه نمايش
🔹️«شبح کوهنورد» ساعت ۲۳ از شبکه نمايش
🔹️«سوپ ويژه» ساعت ۱۰ دقيقه بامداد از شبکه دو

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar