آخرين خبر/ گلاره عباسي با انتشار اين عکس نوشت:

وقتي پدر برايم مي‌نويسد 
و 
عبارت هميشگي «مورد قبول مردم بودن» را مثل هر روز برايت تکرار  مي کند.
چقدر خوبند  اين جمله‌هاي تکراري، اين هميشگي‌ها. اين  پدران تکراري که تکرار مي کنند «مردم» را. 
کاش از نان شب واجب تر، نان حلال  باشد سر سفره‌هايمان؛ نان باز‌و، نان  زحمت، نان ادب، نان انصاف و نان  حق. چقدر خوبند اين عباراتِ کليشه‌اي. 
نانِ اين شب‌هاي پدر براي من، «مهرباني» است، «صبوري» است، «گذشت» است و «دل رحمي».
اين که من فرزند حرف گوش کني باشم يا نباشم و بگويم اينها تکراري است و کليشه اي، برايش مهم نيست. او اميدوار است. هميشه بوده است. 
نان مهرباني و بخشش را مي‌گذارد سر سفره‌ي ما و اميدوار است به عشق، به اينکه ما براي وصل آمده‌ايم. و من به اميد او اميدوارم. حتي اگر بگويم نيستم. من هميشه به آنچه پدر مي‌گذارد سر سفره‌مان اميدوارم.

امروز .  شهريور  ماه .  گپ  و  کوه  و  جمله هاي تکراري 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar