آخرین خبر/ پاسخ به سوال ایگو چیست در روانشناسی هم کار ساده ای نیست، چون ایگو مجموعه ای از چند ساختار اصلی است که شخصیت انسان را شکل می دهد.

معنی ایگو به تعریف هر فرد از خودش و شناختی که از خود به عنوان یک انسان دارد بر می گردد و به همین خاطر ایگوی هر فرد می تواند با دیگری متفاوت باشد.
در واقع بسیاری از روانشناسان ایگو را همان دنیایی می دانند که افراد برای خود می ساند و در آن زندگی می کنند و جالب اینکه بعد از ساخت این دنیا، افراد بسیار کمی حاضر به تغییر و حتی بهبود آن هستند.
چون تغییر ایگو برای آنها کار ساده ای نیست.

تعریف ایگو چیست ؟
ایگو، هویتی ساخته خود ماست، هویتی که حقیقت ندارد.
اگر تمام باورهایمان درباره آن چه هستیم – باورمان از شخصیت، استعداد، و توانایی ها – را بپذیریم، ساختار ایگوی خود را داریم.
این استعدادها، توانایی ها و جنبه های شخصیتی ما با مهارت های ما مرتبط هستند، اما ساختار ذهنی “خود” ما مصنوعی است
در حالی که این توصیف ممکن است باعث شود تا معنی ایگو همچون چیز ساکن و ایستایی به نظر برسد، این گونه نیست.
در عوض، ایگو بخشی فعال و پویا از شخصیت ماست که نقش بسیار زیادی در ایجاد نمایشی عاطفی در زندگی ما ایفا می کند.
زمانی که تفکراتی درباره خودمان داریم که با آن ها موافق هستیم، تصویری از خود می سازیم.
این تصویری ذهنی که عده ای آن را تجسم خلاق درباره خودمان می نامند در نهایت ذهنیت ما، باورهای ما و دیدگاه کلیمان درباره خودمان و زندگی را تشکیل می دهد.

منبع: ویکی‌روان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar