آخرین خبر/ شبنم قلی خانی در پستش نوشت:

 چرا گاهی دستیابی به خواسته زمانبر است
علت اصلی شما از لحاظ ارتعاشی با خواسته تان هم فرکانس و هماهنگ نیستید.
شاید به ظاهر خواستار دستیابی به چیزی باشید اما به صورت ناخودآگاه کمبود آن را احساس می کنید.
احساس شما عامل تعیین کننده ارتعاش شماست.
اگر خواهان ثروت هستید ولی احساس کمبود و نداری می کنید نه تنها ثروت وارد زندگی شما نمی شود،بلکه هر آنچه هم دارید از دست شما خارج می شود، زیرا شما از لحاظ ارتعاشی با فرکانس فقر هماهنگ و هم فرکانس هستید.
احساس آرامش، خونسردی، و رهایی از تنش و استرس به این معناست که در حال کنارگذاشتن مقاومت هستید و همچنین با خواسته خود در هماهنگی کامل هستید.
این امر تنها از طریق احساس خوب داشتن امکان پذیر است.
تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که با خواسته از لحاظ ارتعاشی هماهنگ بمانید تا در زمان تعیین شده آن را دریافت کنید.
در اعماق روح تان دری است، که بسوی جهان شگفتی ها باز می شود
در را باز کنید و اجازه دهید، تا معجزات رخ دهدبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar