آخرین خبر/ باید چیزی نمی‌پرسیدیم،
باید چیزی نمی‌دانستیم،
باید چیزی نمی‌فهمیدیم...
این "فهمیدن" بود که درد داشت…
و این ما بودیم که درمانی نداشتیم.
در جهان بسیار چیزها هست که آن‌ها را ندانی آسوده‌تری
بسیار حرف‌ها هست که آن‌ها را نشنوی، آرام‌تری
و بسیار تعابیر هست که آن‌ها را بلد نباشی،
با آدم‌ها رابطه‌ی خوب‌تری داری…

‏‎‏‎‏‎برش هایی از
بمب یک عاشقانه
محیا
فصل نرگس
یه چیزایی هست که نمیدانی

تدوین: 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒂𝒎 𝑨𝒃𝒃𝒂𝒔𝒊

 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar