سینما تیکت/ به مناسبت روز عصای سفید به نظر شما کدام بازیگر بهتر توانسته است نقش یک نابینا را بازی کند؟

فقدان حس بینایی مانند هر موضوع دیگری می‌تواند دستمایه‌ی ساخت و تولید اثر هنری گردد. به عنوان مثال ما می‌توانیم از قاب دوربین، جهان فردی را که سوی چشمانش را از دست داده و در کرانه رود راین ایستاده است، ببینیم. می‌توانیم حس غریب به دست اوردن بینایی پس از سال‌ها در بید مجنون درک کنیم.
می‌توانیم شوق زیستن و آموختن را با دستان خالی را کنار گل‌های داوودی درک کنیم. می‌توانیم رنگ خدا را از پس عینک دودی در کتاب‌های درسی بیابیم. می‌توانیم صدای معشوق را بشنویم و شیدا شویم. می‌تواینم از قاب دوربین، در هزاران چشمان از ورای نامه‌ها به جهان هزاران نفر سفر کنیم. توانستیم در ایستگاه بهشت بایستیم تا با چشم دل، دل بستن را مشق کنیم.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar