آخرین خبر/ سحر زکریا این عکس نوشت:
سلام عزیزان دلتنگ برای همگی بودم، ولی چند وقتیست میخواهم از صفحات مجازی دور باشم کمتر بر این صفحات گذر کنم، چون جز خبر های بد و اتفاقات ناگوار که بر سرزمینم میرود چیزی نیست که حالم را بد میکند، وقتی حال اکثریت مردم بد است واز یک رفاه نسبی برخوردار نیستند نمیتوانم ببینم وبگذرم ،وقتی اینهمه دردست ودوا نیست حالم بد میشود، نمیتوانم در صفحه ام بنویسم به به چه روز زیبایی، چه آسمان آبی رنگی ،ببینید پرنده میپرد ،چرنده میچرد،خلاصه تمام حرفهای انگیزشی و……وقتی نیمی گرسنه هستند ،بله آسمان آبیست و…..چیز خیلی عجیبی نمیگویید، آسمان اتیوپی هم آبیست پس باید حتما خوشحال باشند وشاد، این استدلالها از آن یک عده شکم سیراست، برای گرسنه ودردمند این نسخه پیچیدنی نیست، خلاصه که دردم بسیار است ودوستتان دارم ودیگر از آرزو کردن هم خسته شدم بس که آرزو کردم درست شود و……

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar