آخرین خبر/ غزل شاکری تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. غزل شاکری نوشت:

خانه مان “خانهٔ ادبیات و هنر”
قوتمان نان و شعر
روزگارمان  پر قصه 
و مادرم فرشته بود…

عکسی به یادگار در دفتر مادر
پیچ شمیران/خانه ادبیات و هنر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar