آخرین خبر/  علی شادمان با انتشار این عکس نوشت:   
‎من امروز در بیست و پنج سالگی‌ام
‎مقابل هجومِ بی‌تعارف و بی‌ملاحظه‌ی عُمرِ گُذرا،
‎هنوز هم تنها همین قاب،
‎تنها همین پناه،
‎تنها همین دستِ روی شانه آرامم می‌کند،
‎دستی به نیابت از پدر و آرینا.
‎برای خودم این نقاشیِ اختصاصی را هدیه‌ گرفتم و ایمان دارم به آن.
‎می‌خواهم پُشتش برای خودم بنویسم؛
‎علی‌جان
‎اگر امسالِ عمرت هم مثل همین قاب، دستِ خانواده روی شانه‌ات باشد فیل‌َت پرواز می‌کند!
‎و
برای شما که لطف‌تان سرازیر بود در این اَیام هم دعا می‌کنم؛
‎الهی که فیل‌تان پرواز کند.
مثل هر سال خدا را ماچ می‌کنم و سفت در آغوش می‌گیرم و شُکر می‌گویم که هستم.
و مثل همیشه خاکِ خاکِ خاکم .

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar