آخرین خبر/ نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت:

کارے ندارم 
که کجایــے چه میکنے
بے عشق سر مکن
که دلت پیر مى شود...!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar