آخرین خبر/ بهاره رهنما تصویر زیر را در اینستاگرام خود به مناسبت تولدش به اشتراک گذاشته است و نوشته:
آنطور که دلِ خودتان مى خواهد زندگى کنید؛کارى که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛ آدمى که خودتان دوستش دارید را
دوست بدارید، لباسى که خودتان مى پسندید
را به تن کنید،
در راهى که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید ...
به تعبیری با تمام تاسف « ما بیشتر میپسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا این که خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند. »

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar