آخرین خبر/انگار وقتهایی هست
که فقط باید دلت گیر باشد؛
دلگیر باشد
مثل وقتهایی
که همیشه باید دلت تنگ باشد؛
دلتنگ باشد...💙
متن @sajadafsharian
تدوین:  iamparniii
_______
خواننده: @hojatashrafzade
_______
فیلمها به ترتیب:
شهرزاد/میخواهم زنده بمانم
ملکه گدایان/ژن خوک/شهرزاد
همگناه/خاتون/آقازاده/سیاوش
شنای پروانه/پل چوبی/لاتاری
نهنگ عنبر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar