آخرین خبر/ احمد سعیدی خواننده ایرانی مقیم آمریکا امروز صبح به دلیل نامعلوم توسط پلیس این کشور دستگیر شد.
فردی که در حال دعوا با احمد سعیدی است با رفتاری نژادپرستانه به او میگوید: برگرد به کشور لعنتیت...
احمد سعیدی در جواب می گوید: حق نداری اسم کشورم رو به زبان بیاوری احمق...
باید منتظر ماند و دید که اصل ماجرا از چه قرار است!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar