آخرین خبر/ آدم خسته می‌شه
کوچیک و بزرگ هم نداره
ولی یادت باشه
هر وقت که خیلی خسته شدی
که دیگه فکر کردی
هیچ توانی برات نمونده
درست همون موقع
قد می‌کشی


تدوین: zare.orj

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar