آخرین خبر/ الهی زندگیتون مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش

زندگیتون بهاری ...

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar