آخرین خبر/ این پست را نفیسه روشن در صفحه خود با این متن منتشر کرده است

کجاست عشق که نام مرا صدا بزند
به سینه سنگ وفاداری مرا بزند

امیدواری من داستان آهویی ست

که تشنه در دل مرداب دست و پا بزند

بس است هر چه در این خانه منتظر ماندیم
قرار نیست کسی سر به خاک ما بزند

مقام بوسه و دشنام کمتر از هم نیست
خدا کند که لبش تهمتی به ما بزند

چه می شود نفسی آن پرنده ی مغرور
قدم کنار پر و بال بسته ها بزند

میان اینهمه دیوار نیست پنجره ای

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar