خبرگزاری دانشجو/ سریال «آقای قاضی» داستان قضاوت‌های یک قاضی است که تمام موضوعات مطرح شده در آن بر اساس واقعیت می‌باشد. در یکی از قسمت ها بحث مهم حقوق جزا یعنی دفاع مشروط مطرح شد.

instagram.com/akharinkhabar