عکاس خونه/ ارسالي از طيبه.بخش اشپزي چاپ شود گراتن بادمجان و گوشت
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."