عکاس خونه/ ارسالي از P.R گراتن بادمجان دستپخت خودم براي همسر مهربونم لطفا بخش اشپزي چاپ شود
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."